loader image

PRIJAVI NASILJE PUTEM PLATFORME „ČUVAM TE“

Tokom prošle nedelje javnosti je predstavljena unapređena platforma „Čuvam te“ koja je uspostavljena u martu 2021. godine, kao prva nacionalna platforma za sva pitanja zaštite i prevencije nasilja koja uključuju decu. Novina u radu pomenute platforme jeste mogućnost onlajn prijave nasilja putem formulara za prijavu.

Nasilje je jedno od gorućih problema. Postoji velika zabrinutost zbog učestalosti nasilnog ponašanja među decom i maloletnicima. Roditelji, nastavnici i drugi odrasli, moraju pažljivo da razumeju ovo složeno pitanje. Nasilje ima ozbiljne posledice po zdravlje i dobrobit dece i svih mladih, te iz tog razloga Vlada Republike Srbije je pre dve godine predstavila nacionalnu platformu „Čuvam te“ u svrhu borbe protiv vršnjačkog nasilja.

„Čuvam te“ je rezultat zajedničkog rada Vlade Srbije, organizacija prosvetnih radnika i organizacija civilnog društva. Ova platforma, po prvi put, povezala je sve nadležne institucije za borbu protiv nasilja i zahvaljujući tome, na jednom mestu postoji mogućnost praćenja svake prijave, kao i tok rešavanja.

Veliku ulogu u pokretanju platforme ima Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Takođe, partneri na projektu su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija. Između pomenutih ministarstava, potpisan je Protokol (2021.) sa ciljem da se uspostavi sinergija između svih nadležnih institucija.

Kako se vrši onlajn prijava nasilja?

Deca, roditelji, građani i nastavnici mogu vrlo jednostavno u par koraka da izvrše onlajn prijavu nasilja. Takođe, postoji mogućnost i anonimne prijave, kao i dodavanje dokumenta, slike ili video zapisa. Svaki podnosilac prijave dobija broj predmeta, čiji se tok može pratiti i onlajn. Napravljena je mogućnost slanja notifikacija putem mejla ili telefona.

Na platformi je umreženo oko 2700 entiteta: sve osnovne i srednje škole, centri za socijalni rad i službe socijalne zaštite, policijske stanice, zdravstvene ustanove, nadležne resorne inspekcije i osnovna i viša javna tužilaštva.

Sve nadležne institucije koje potpadaju pod jurisdikciju različitih ministarstava, po prvi put na jednom mestu imaju jedinstvenu bazu podataka i evidencije svih prijava nasilja. Zahvaljujući tome, građani će imati uvid u efikasnost postupanja svake ustanove, što ima za cilj povećanje odgovornosti celog sistema.

Na nacionalnoj platformi „Čuvam te“ nalaze se i segmenti koje se odnose na informisanje i edukaciju. U okviru segmenta informisanja mogu se pronaći informacije o oblicima nasilja, prepoznavanju i postupanju u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u skladu sa zvaničnim procedurama nadležnih resora.

Sprečavanje nasilja u školi i kod dece zahteva sveobuhvatan pristup, a „Čuvam te“ nam pruža mogućnost ranog intervenisanja kako bi se smanjio procenat nasilja u društvu.

Nasilje se može zaustaviti, prijavi ga.

Pobeda – info

Podeli tekst

Najnoviji članci

Kategorije