loader image

JUNAČKIM KORACIMA NAŠIH PREDAKA KROZ 20. VEK: Breme Velikog rata na plećima heroina

Ženska pojava je oduvek bila pokretač ljubavi, porodice, ratova i mira. Žene su se kroz vreme izborile za svoja prava. Prve su se isprsile tamo gde drugi nisu, hrabro podnoseći nepravdu i težak položaj kojem su bile izložene kroz vekove.

Republika Srbija i njeni građani, pamte i sa ponosom pričaju o čuvenim ženama koje su obeležile jedno istorijsko razdoblje i dobile epitet HEROINA. U to ime, u Beogradu je postavljena izložba pod nazivom „Srpske heroine u Velikom ratu“ u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije i može se pogledati do 30. aprila.

Heroine u Prvom svetskom ratu, svojom hrabrošću i patnjom koje su prošle zaslužile su da ih se sa ponosom sećamo, a ovaj tekst je doprinos da naše slavne junakinje sačuvamo od zaborava, spomenemo i veličamo. Osvetlale su obraz našeg naroda i ženskog roda.

Milunka Savić, Živana Terzić, Flora Sends, Mara Petrović, Sofija Jovanović, Vasilija Vukotić, Darinka Grujić Radović, Ljubica Čakarević, Jelena Šaulić Bojović, Ljubica Luković, Mirka Grujić, Mejbl Grujić, Elizabet Ros, Draginja Babić.

Da li vam je poznata žrtva koju su podnele žene čija su imena ispisana? Njihov lik i delo ogleda se u tri osnovna motiva, kroz koju nas vodi i izložba u njihovu čast. Naime:

–          Prvi je žena čuvar ognjišta i porodice u ratnom vihoru

–          Drugi predstavlja humanost i milosrđe žena u medicinskim misijama i društveno – humanitarnim organizacijama

–          Treći je žena borac na liniji fronta

Žena je Božijom voljom opredeljena da podari život. Prva asocijacija na spomen žene su naše majke, bake i sestre. Briga o porodici i domaćinstvu oduvek je bila prepuštena ženama. Međutim, kako se vreme menjalo tako je i njihova žrtva i obaveza bivala sve veća. Samo je žena sposobna da na svojim leđima podnese toliko stradanje, brigu i patnju. Uz dužno poštovanje svim pripadnicima muškog roda o kojima se priča i čija zasluga nikada nije zaboravljena, žene su i te kako stajale iza tih slavih muškaraca i nosile teret njihovih zasluga i odluka.

Najbolji primer doneo nam je Veliki rat. Početak 20 veka obeležen je veoma burnim događajima u Srbiji. U dešavanjima koja su krvlju ispisala istoriju naroda na Balkanu veliki doprinos koji se ogleda u polaganju života za srpski rod imale su žene, heroine ondašnjeg i ovdašnjeg vremena.

Ostati na kućnom pragu, dok glava porodice sa puškom u ruci strepi da li će se vratiti svome domu, nije bilo lako. Prehraniti decu, familiju i sačuvati nacionalni ponos, uloga je koju je žena imala u ratnom stanju. Dok su muške glave bile u rovovima, neprijatelji su pustošili sela i činili zverske zločine nad nezaštićenim stanovništvom. I u toj situaciji se nisu dale, žene su štitile svojim telima nejač i starije. U njima je buktila spremnost da polože svoj život i tako spasu svoj porod.

Nema većeg i milosnijeg čina od dobrovoljnog izlaganja svog bića zarad bolesnih i ranjenih u ratnom vihoru. U belim mantilima pojavile su se žene velikog srca kako iz naše zemlje, tako i iz daleke Irske i Engleske. Stajati na crvenoj liniji, između bolesti i rata, svojom odlukom, a svesne da idu u smrt, heroine Velikog rata su vidale rane srpskih junaka. Gradske i poljske bolnice bile su ispunjene nežnim ženskim pogledima i brižnim rukama, koje teše i leče.

„Pažnja, tifus“ – reč koja je odjekivala poput zvona na crkvi, strašna kao ledena zima te 1914. godine, opasnija od Velikog rata, zadesila je prostore Srbije i proglašena je epidemija. Veliku žrtvu su podnele žene, bolničarke, koju su na nogama čekale smrt, do zadnjeg trenutka spašavajući živote.

Puška ne poznaje ko iz nje puca, ali je nose junačka srca. Junačko srce kuca u žene i u muškarca, istim žarom, za slobodu i pobedu. Uloga u vojsci je pripadala muškom rodu. Novi, 21. vek je doneo novinu i promenu. Ženama je počela da pripada istaknuta uloga u oružanim snagama, jer sve više zemalja počinje da širi ulogu žene u vojsci. Međutim, kroz istoriju i u Velikom ratu, žena u vojsci je važila za tabu temu. Kada su utanjili redovi sa dobrovoljcima, uloga žene je došla do izražaja. Ravnopravna sa svojim saborcima, pušku na leđa je stavila i trčala kroz rovove, pokazujući svoje fizičko – intelektualne sposobnosti. Pred heroinama su bili postrojeni pukovi, u slavu njihovih imena podizane su zastave, a ženska junačka prsa krasila su najveća ratna odlikovanja.

Iz navedenog možete da zaklučite kolika je bila uloga žene u zelenoj uniformu, u belom mantilu i pod kućnim krovom. Reči ne mogu da dočaraju žrtvu koju su podnosile tada. U čast svih žena, činimo spomen i pozivamo vas da posetite izložbu „Srpske heroine u Velikom ratu“.

 

Pobeda – info

Podeli tekst

Najnoviji članci

Kategorije