loader image

TESLINA SVETLOST SIJA KROZ VEČNOST: Godina u znaku osam decenija od smrti Nikole Tesle

Ova godina je u znaku velikog naučnika, srpskog porekla Nikole Tesle, koji je promenio tok istorije sveta. Na Božić, 7. januara navršilo se 80 godina od smrti  genija. Tim povodom ove redove i rubriku: „Teslina svetlost sija kroz večnost“ posvećujemo njegovom liku i delu.  

Na Ličkom podneblju gde se rađaju junaci kako po snazi tako i po visprenosti, u domu porodice Tesla svetlo dana ugledalo je muško dete, kome su roditelji dali ime Nikola. U prvim danima jula meseca (10.07) 1856. godine u selu Smiljani (današnja teritorija Hrvatske, a tada Austrijske carevine) rođen je Nikola, od oca Milutina i majke Đuke, rođene Mandić. Naš veliki naučnik rastao je u višečlanoj pravoslavnoj prodici, uz sestre: Milku, Angelinu i Maricu, kao i brata Daneta. Glava kuće otac Milutin, bio je svešteno lice, izuzetno nadaren pisac, a pored sebe je imao životnu saputnicu koja ga je pratila i držala porodicu na okupu. Izuzetno talentovana, vredna, duhovna i nadarena supruga i majka, Đuka je bila primer svojoj deci i istorija je pokazala da je Nikola nosio u sebi majčin gen. Njihovo bogatstvo ogledalo se kako u porodičnom skladu tako i u bogatoj biblioteci u kojoj su njihova deca, naročito Nikola, provodili dane. Došlo je i vreme za  polazak u školu. Nikola Tesla, školovanje započinje u rodnom Smiljanu, potom nastavlja u Gospiću gde završava Nižu realnu gimnaziju. Tu se nije zaustavio, uputio se u Rakovac gde završava Višu realnu gimnaziju. Kako u životu ne ide sve po planu, tokom školovanja naš Nikola je oboleo od kolere, koja ga je godinu dana morila. Posle oporavka nastavlja svoj dalji obrazovni put upisavši studije elektrotehnike u Gracu, 1875. godine.  U Gracu se pokazao kao marljiv i vredan student koji je polagao ispite sa najvišim ocenama. U međuvremenu gubi pravo na stipendiju Vojne krajine, a odbija ga i Matica srpska i Nikola Tesla zapada u finansijske probleme. Odao se porocima kao što su karta i kocka u pokušaju da obezbedi za sebe novac. Ređala se neprilika za neprilikom, bio je prinuđen da napusti studije i Grac, vrativši se sa ocem kući. Nedugo potom suočava se sa gubitkom očinske figure, 30. aprila 1879. godine, Milutin Tesla je preminuo. Otac nije dočekao da doživi slavu svoga sina.

U želji da ispuni očekivanja svojih roditelja, Nikola je smogao snage da se vrati na studije, ali u grad Prag. Kako u Pragu nije uspeo nastaviti školovanje, zbog nepoznavanja grčkog jezika, uputio se u Budimpeštu gde uzima učešće u izgradnji prve telefonske centrale (period 1881-1882). Noseći iskustvo glavnog telefonskog tehničara 1883. godine seli se u Pariz gde nastavlja radni vek u Edisonovoj električnoj kompaniji. U Parizu se istakao kao veliki um i ubrzo je dobio ponudu da pređe u sedište kompanije, tačnije u grad Njujork.

U Njujork se preselio 1884. godine. Vrlo brzo Tesla dolazi do epohalnih otkrića u oblasti fizike i elektrotehnike: otkriva naizmeničnu struju, obrtno magnetno polje, indukcioni motor, transformator, struje visoke frekvencije, radio i telekomandu radio talasima. Njegova otkrića dovela su do neslaganja sa Edisonom, koji je zastupao mišljenje da je budućnost prenosa električne energije u naizmeničnoj struji. Takođe, u Edisonovoj kompaniji Tesla nije bio adekvatno plaćen za svoje inovacije i zato već 1885. godine napušta Edisona i osniva sopstvenu kompaniju “Tesla Arc & Light Co.” Počinje da pravi prve motore i generatore naizmeničnih polifaznih struja. Svoj prvi patent prijavljuje Američkom patentnom zavodu 6. maja 1885. godine, nazvavši ga “Komutator za električne dinamo mašine”.

Slede godine Teslinih otkrića i patenata. Naš junak se nije zaustavio na jednom istraživanju. Sa preko 700 patenata Nikola Tesla se smatra najvećim pronalazačem u istoriji nauke. Danas ceo svet priča o prelepom prizoru sa Nijagarinih vodopada, a upravo je na njihovim slapovima puštena u rad hidrocentrala u kojoj su korišćeni Teslini patenti na bazi naizmenične električne energije. Sam i u dugovima, Nikola Tesla preminuo je 7. januara 1943. godine od srčane tromboze kako je kasnije utvrđeno, na 33. spratu hotela Njujorker. Na večni počinak je ispraćen uz prisustvo brojnih zvanica, nobelovaca i drugih značajnih ličnosti. Njegov pepeo prenesen je u Beograd u julu mesecu 1957. godine, dok se urna čuva u muzeju Nikole Tesle u Beogradu  i dan danas.

Njegovim naučnim radom, životom i ljubavi prema Srbiji bavićemo se u nastavcima, jer je ovo Teslina godina.

Pobeda – info

Podeli tekst

Najnoviji članci

Kategorije