loader image

Pomoćnik ministra Dejan Šijak sa specijalistom Međunarodne organizacije rada za oblast socijalnog dijaloga i radnog prava

Pomoćnik ministra u Sektoru za rad i zapošljavanje Dejan Šijak sastao se juče sa specijalistom Međunarodne organizacije rada za oblast socijalnog dijaloga i radnog prava Lejom Sibelom.

Na sastanku je istaknuta dosadašnja kvalitetna saradnja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa predstavnicima MORa i izražena su očekivanja dalje saradnje, posebno u pružanju sveobuhvatne podrške ka unapređenju zakonodavnog okvira u skladu sa pravnim tekovinama EU, kao i standardima i principima MORa.

Imajući u vidu nameru Ministarstva da u svoje aktivnosti uključi socijalne partnere – sindikate i udruženja poslodavaca, poštujući načelo tripartizma, kao osnovnog međunarodnog radnog standarda, razgovarano je o daljim koracima u definisanju projektnih aktivnosti. Projektne aktivnosti zajednički su definisane od strane predstavnika Ministarstva, MORa, sindikata i udruženja poslodavaca, a biće podržane od strane EU kroz Program IPA 2022 i kroz Tvinig ugovor za oblast radnog zakonodavstva.

 

Izvor: www.minrzs.gov.rs

Podeli tekst

Najnoviji članci

Kategorije