loader image

POD ZELENIM KROVOM SRBIJE: NOVI SAD – ČIST GRAD

Na pitanje koji grad u Vojvodini važi za najlepši, prva pomisao bi nas dovela do Novog Sada. Prestonica kulture, sinergije raznih naroda koji čuvaju svoju autentičnost, dobre energije, bogate ponude, predivnih mesta za odmor i uživanje. Grad mirnog temperamenta, kulinarskih đakonija gde se prožimaju slatko-slani ukusi i pored svega navedenog, u pitanju je najplodnije tlo Srbije. Novi Sad nije samo lep grad, Novi Sad je i čist grad.

U svakoj opštini i gradu u Srbiji osnovana su javno komunalna preduzeća u cilju održavanja čistoće i higijene na javnim površinama. JKP „Čistoća“ Novi Sad u službi je građana od 1945. godine ( tadašnji naziv Služba za održavanje čistoće pri Narodnom odboru Novog Sada). Delatnost koju obavlja JKP „Čistoća“ čini deo opšteg komunalnog sistema i predstavlja značajnu funkciju za život stanovnika Novog Sada i njegove bliže okoline. Održavanje čistoće u gradu, sakupljanje smeća, odlaganje otpada i reciklaža, uređivanje i održavanje deponija, uklanjanje divljih deponija, čišćenje i polivanje ulica, trotoara, trgova, biciklističkih staza, pražnjenje kontejnera kao i odnošenje i deponovanje smeća, samo su neki od poslova koje zaposleni u komunalnom preduzeću Čistoća svakodnevno rade u cilju održavanja higijene grada. Ekipe Čistoće poslednjih dana su vidljive na svakom koraku i čine nadljudske napore kako bi stigli do svake kante za odlaganje otpada, a takođe svakodnevno uređuju i zelene površine kako bismo imali čistu sredinu.

Po ugledu na mnoge evropske gradove, Novi Sad na ulicama ima veliki broj podzemnih kontejnera. Prednost ovakvih kontejnera je, između ostalog, u tome što u jedan može da stane otpada koliko i u četiri obična kontejnera. Pravovremeno se radi zamena dotrajalih džakova na podzemnim kontejnerima, zatim njihovo pranje i po potrebi rekonstrukcija. Tokom prošle godine, grad je postavio oko 150 recikliranih zvona za staklenu ambalažu sa ciljem da se poveća reciklaža staklene ambalaže kako ne bi stakleni otpad završavao pored ili u kontejneru. Zbog postignutih rezultata u ovoj oblasti, krajem prošle godine Novi Sad je dobio priznanje za doprinos boljem upravljanju staklenim otpadom na Zapadnom Balkanu. Tu nije kraj, u dogovoru sa Ministarstvom zaštite životne sredine predviđena je izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom.  Realizacija ovog projekta je od velikog značaja za Novi Sad i okolinu i teče po planiranoj dinamici. Za Novosađane izgradnja takvog regionalnog centra znači da sakupljeni otpad više neće biti bačen u zemlju, nego će biti korišćen za proizvodnju energije, odnosno goriva od otpada, a deponovaće se samo mali deo otpada za koji ne postoji nacin da se reciklira.

Iako komunalne službe predano rade u tri smena na velikom broju aktivnosti kako bi održali grad savršeno čistim, potrebna je i pomoć sugrađana na koje apelujemo da čuvaju životnu sredinu i otpad odlažu na mesta predviđena za to.

 

Pobeda – info

Podeli tekst

Najnoviji članci

Kategorije