loader image

OBAVEŠTENJE: DOSPEVA 4. RATA POREZA NA IMOVINU

Bliži se kraj godine, a neizmirene obaveze dospevaju na naplatu. Sve poreske obveznike čeka poslednja, četvrta rada poreza na imovinu za ovu godinu, koja dospeva za naplatu 14. novembra.

Prema Zakonu o porezu na imovinu, porez se plaća u četiri rate: prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta i poslednja, četvrta do 14. novembra. Obaveštavamo sve građane da ne kasne sa plaćanjem obaveza, jer u slučaju kašnjenja ili jednokratnog izmirenja poreske obaveze na kraju kalendarske godine dovodi do obračuna i naplate kamate. Institucije države su rigorozne po pitanju obaveze plaćanja poreza na imovinu, te se građanima ne isplati da prekoračuju rokove.

Građani koji ne poštuju propisane zakonske rokove za plaćanje poreza na imovinu mogli bi biti kažnjeni sa 50.000 dinara za svaki kvartal za koji nije plaćena rata poreza. Zatezna kamata za svaki dan docnje iznosi 0,2 odsto na dnevnom nivou, a osim kamate vlasnicima nepokretnosti preti i naplata kazne za izbegavanje plaćenja poreza koja iznosi do 50 odsto uvrđenog poreza. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju kamate zbog kašnjena u plaćanju poreza na imovinu, kao i pokratanje prekršajnog postupka.

Ako želite da proverite da li ste izmirili sva plaćanja za porez na imovinu možete to da uradite bez odlaska na šaltere lokalnih poreskih administracija. Moguće je dobiti informaciju brzo i jednostavno, putem Portala lokalne poreske administracije www.lpa.gov.rs.

Za grad Novi Sad: građani koji žele lično da dobiju informaciju o stanju na računu poreza na imovinu mogu posetiti neke od lokacija:

        Info pult Gradske poreske uprave u TC Promenada, radno vreme je od 12 do 20 časova

        Šalter sala Gradske poreske uprave u ulici Vojvođanskih brigada 24-26, radno vreme od 8 do 14 časova

        Šalter mesto Gradske poreske uprave u prostorijama Informatike na Bulevaru Slobodana Jovanovića 15, radno vreme od 8 do 14 časova

Takođe, Narodna banka Srbije, saopštila je da poreska obaveza može da se izmiri Dina karticom bez provizije na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansije. Naime, istom karticom imate mogućnost da platite i porez na dohodak građana, zatim promet motornih vozila, dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva i doprinos za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika.

Prema Zakonu, obveznik poreza na imovinu se smatra fizičko i pravno lice koje je na nepokretnosti na teritorije Srbije imalac prava, korisnik ili držalac imovine koje je po zakonu o porezima veće vrednosti od 400.000 dinara i nije oslobođen plaća poreza, kao što su po posebnim članovima oslobođene crkve, fondacije i diplomatska predstavništva.

 

Pobeda -info

Podeli tekst

Najnoviji članci

Kategorije