loader image

Novi Sad: Danas zaseda skupština Grada

Odbornici Skupštine Grada Novog Sada raspravljaće danas o urbanističko-planskoj dokumentaciji, a među najvažnijim tačkama dnevnog reda jesu predlozi planova generalne i detaljne regulacije, kao i rad gradskih komunalnih preduzeća.

Pred odbornicima će se naći i Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti nabavke i postavljanja kontejnera za primarnu separaciju otpada na teritoriji Grada Novog Sada za 2024. godinu JKP „Čistoća“, potom Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ za prethodnu godinu, kao i Analiza poslovanja javnih i javno-komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2023. godinu, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju, te informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno-komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period januar–decembar prošle godine.

Na dnevnom redu je i Predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Novi Sad za 2024. godinu, kao i Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2023. godinu, te Plan rada za ovu godinu.

Pred odbornicama će se naći i pojedina kadrovska rešenja, a među njima i Predlog rešenja o imenovanju direktora JKP „Stan“.

 

 

Izvor: rtv

Podeli tekst

Najnoviji članci

Kategorije