loader image

Danas ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu

Rok za uplatu poreza na imovinu za prvi kvartal ove godine za fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe danas.
Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Za obaveznike koji ne vode poslovne knjige fizička lica, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije za prvi kvartal 2023. godine jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal utvrđen rešenjem za 2022. godinu.

Kako se napominje, redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Podeli tekst

Najnoviji članci

Kategorije