loader image

Bratislav Gašić: FORMIRANO TELO ČIJI JE ZADATAK DA UNAPREDI BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Na sednici Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima, kojom je predsedavao ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, formirano je Telo čiji je zadatak da unapredi bezbednost saobraćaja na putevima u Srbiji i da pun doprinos zaštiti učesnika u saobraćaju.

Zadatak ovog Tela čiji su članovi ministri svih relevantnih ministarstva je da inicira i prati preventivne i druge aktivnosti u oblasti bezbednosti saobraćaja, usmerava i usklađuje aktivnosti koje za cilj imaju smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica, kao i aktivnosti u vezi sa unapređenjem bezbednosti saobraćaja.

Ministar Gašić je ukazao da su prošle godine, i pored intenzivnih, svakodnevnih kontrola i preventivnog rada saobraćajne policije, na putevima u Srbiji stradale 553 osobe, što je povećanje u odnosu na prethodnu 2021. godinu.

„Trendovi smanjenja posledica saobraćajnih nezgoda sporiji su od željenih, a dosadašnji rezultati nam ne daju za pravo da budemo zadovoljni“, rekao je ministar Gašić i precizirao da ciljevi koji su projektovani Strategijom bezbednosti saobraćaja na putevima 2015-2020, nisu dostignuti.

Ministar Gašić je ukazao da se to posebno odnosi na broj stradalih osoba, upotrebu sigurnosnog pojasa na zadnjem sedištu, prekoračenja brzine i upotrebe zaštitnih sistema za decu.

Istakao je da će zbog svega toga formiranje i efikasnost Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima, kao najvišeg državnog tela za oblast bezbednosti saobraćaja, biti jedan od ključnih preduslova da dostignemo standarde evropskih, razvijenih zemalja u ovoj oblasti.

 

 

 

Izvor: Tanjug

Podeli tekst

Najnoviji članci

Kategorije