loader image

OSOBE SA INVALIDITETOM NA PUTU JEDNAKOSTI: 3. DECEMBAR – MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

Danas, 3. decembra u svim medijima čućete priču o obeležavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Danas je njihov dan i javnost će skrenuti pažnju na život, položaj, probleme i svakodnevnicu osoba sa invaliditetom. Međutim, ne samo danas ili sutra, svaki dan treba da bude posvećen našem sugrađanu, komšiji i prijatelju koji živi sa nekim oblikom invaliditeta. Svaka njihova borba, svaki trijumf, svaka njihova priča je dokaz njihove snage i inspiracija mnogima.
Godišnje obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom proglašeno je 1992.godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije pozvale su zemlje članice da 3. decembar obeležavaju sa ciljem podizanja svesnosti o pitanjima jednakosti ljudskih prava i učešća osoba sa invaliditetom u društvu. Uključivanje osoba sa invaliditetom u sve segmente društva jedan je od ključnih uslova za poštovanje ljudskih prava i održivi razvoj. Tema Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 2023. godine je: „Ujedinjeni u akciji za spasavanje i postizanje ciljeva održivog razvoja za, sa i od strane osoba sa invaliditetom“.
U Srbij oko 800.000 osoba živi sa invaliditetom, od toga broja polovina su žene i oni se ubrajaju među najugroženije kategorije stanovništva. Srbija ide u korak sa svetom i preduzela je mere koje promovišu puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u svim aspektima društva. U tom pogledu usvojen je Akcioni plan za sprovođenje strategije unapređenja osoba sa invaliditetom za period 2020. do 2024. godine. Za to vreme primećen je pomak u uklanjanju prepreka u oblasti pristupačnosti, jednakosti, zapošljavanja, obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva i drugih oblasti. Iako imaju bolji društveni i ekonomski status, lica sa invaliditetom i dalje ne uživaju dovoljna prava koja bi im omogućila punu jednakost i uključenost u sve društvene tokove.
Došlo je do velika promena u posmatranju osoba sa invaliditetom jer oni postoju subjekt prava, a ne objekti zaštite. Zasluge za takav odnos ima Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom koja garantuje da uživaju sva ljudska prava, ravnopravno sa drugima i da se zabranjuje diskriminacija na osnovu invaliditeta. Republika Srbija je potpisnica pomenute konvencije, koja je stupila na snagu 2009. godine.
Kada je reč o položaju invalida u Srbiji i ako ova lica više nisu marginalizovana, ukazećemo samo na neke od čestih problema.
Uprkos postojanju odličnog zakonodavstva, postoji problem zapošljavanja lica sa invaliditetom. Problemi su praktične prirode od nepostojanja prilagođenih zgrada za njihove potrebe. Zastupljen je jaz između zakonodavstva i primene propisa u praksi. Sajmovi za zapošljavanje donose otvoreno tržište i mogućnost da se dođe do posla i prve šanse. Sledeće jeste problem pristupačnosti zdravstvene zaštite. Resorno ministarstvo intenzivno radi po tom pitanju, uz edukaciju medicinskog osoblja.
Svako od nas, na posredan ili neposredan način može da bude pogođen invalidnošću. Empatija I solidarnost u društvu mora da bude prisutna. Okupljanje različitih organizacija u cilju promovisanja prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom neka bude svakog dana, a najglasnije neka bude danas.

Pobeda – info

Podeli tekst

Najnoviji članci

Kategorije