loader image

Nikola Selaković: POTPISAN SPORAZUM O PRIZNAVANjU PENZIJA SA AUSTRALIJOM

Sporazumom o socijalnoj sigurnosti državljanima Republike Srbije u Australiji, biće omogućio da lakše ostvare svoja prava iz socijalnog osiguranja i da ta prava koriste i na teritoriji Republike Srbije“, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković nakon potpisivanja Sporazuma o socijalnoj sigurnosti sa ambasadorom Australije u R. Srbiji Nj.E. Danijelom Emerijem.

Napominjući da u Australiji živi i radi između 150.000 i 200.000 srpskih državljana, što je bio osnov za zaključenje Sporazuma između dve zemlje, Selaković je istakao da će ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja državljanima Srbije sada biti mnogo lakše, jer se Sporazumom reguliše ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, izbegavanje dvostrukog osiguranja za privremeno upućena lica, kao i potpunija zaštitu osiguranika i korisnika prava.

“U skladu sa principom izjednačenosti teritorija, prava iz socijalnog osiguranja stečena na osnovu pravnih propisa jedne države, mogu se koristiti i van njene teritorije, a transfer u državu nastanjenja, odnosno prebivališta, vrši se bez umanjenja visine davanja,“ naglasio je Selaković.

Selaković je objasnio da to znači da ukoliko se srpski državljanin, koji je stekao pravo na penziju u Australiji, vrati u Srbiju, Australija će mu i dalje isplaćivati penziju, bez umanjenja visine davanja.

Selaković je istakao da je jedan od najznačajnijih principa ovog Sporazuma, princip sabiranja staža osiguranja. “Ukoliko navršeni staž osiguranja na teritoriji jedne države ugovornice nije dovoljan za ostvarivanje prava na penziju, ta država uzeće u obzir i staž osiguranja navršen u drugoj državi ugovornici”, ukazao je Selaković i dodao da će se u tom slučaju visina penzija određivati srazmerno dužini staža osiguranja u svakoj državi.

Selaković je podsetio da Republika Srbija primenjuje sporazume o socijalnoj sigurnosti sa 32 države, i da se u predstojećem periodu očekuje početak primene sporazuma sa Tunisom i Azerbejdžanom, kao i inoviranog sporazuma sa Francuskom.

Izvor: Tanjug

Podeli tekst

Najnoviji članci

Kategorije